Your address will show here +12 34 56 78

VINYASA STRONG FLOW

Vinyasa Strong Flow är en flödesbaserad klass med fokus på enklare asanas (positioner) som bygger styrka och som ökar din rörlighet. Klassen innehåller asanas som bygger bålstabilitet och stärker din coremuskulatur. På Vinyasa Strong Flow tränar du stärkande asanas som stimulerar ditt balanssinne. Genomgående i klassen är medveten närvaro och mentalt fokus genom andning. Klassen avslutas med stretchande positioner för kroppens stora muskelgrupper följt av en kort meditation.

Vinyasa Strong Flow hos S.A.L.T hålls av Karin Ångström Hogg på söndagar 09.00–10.15.

Mer om Karin kan du läsa här.
BOKA VINYASA STRONG FLOW

Vinyasa Strong Flow ingår i S.A.L.Ts ordinarie utbud och bokas som en klass här.