Your address will show here +12 34 56 78
INFORMATION ANGÅENDE DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)
Den 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen (PUL) med en dataskyddsförordning från EU: General Data Protection Regulation, GDPR.
Vi informerar här om hur vi hanterar och skyddar personuppgifter.
S.A.L.T AB ansvarar för att:
  • Inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt för verksamheten 
  • Hantera personuppgifter med samtycke
  • Ha en registeransvarig person som hanterar personuppgifter
  • Radera inaktuella uppgifter
Med personuppgifter menas namn, adress, kontaktuppgifter och personnummer.
Hanteringen av personuppgifter innebär att:
  • registeransvarig för in uppgifterna i vårt digitala kundregister 
  • vi mejlar information i gruppmejl
  • vi använder kontaktuppgifterna vid fakturering
Samtycke innebär att vi får och hanterar personuppgifter med kundens samtycke.
Radering av inaktuella uppgifter innebär att vi raderar alla uppgifter som gäller kunder som har valt att avsluta sitt medlemskap.
Om någon har lämnat personuppgifter till S.A.L.T AB och önskar få dem raderade kontaktar man S.A.L.T AB via mejl (info@saltstudio.se). Registeransvarig raderar då uppgifterna.