Your address will show here +12 34 56 78

POWER TEEN – STRENGHT INTRO

Power Teen – Strenght Intro är en rolig introduktionskurs ämnad att lära dig grunderna och rätt teknik för att träna upp styrka och muskulatur. Vi jobbar med fria vikter, stång och kroppsvikt och går igenom varje muskelgrupp med hjälp av musik som driver oss till att ge det där lilla extra!

Vi tar endast emot max 5 ungdomar (ca 13–15 år / åk 6–9) per tillfälle för att kunna korrigera rätt och ge personlig coachning till varje individ. Man kan välja att träna 1 eller 2 gånger per vecka.

Kursen sträcker sig över skolterminen, uppdelat i 4 omgångar á 4 veckor, för ökad flexibilitet och valfrihet hos deltagarna. Vill man fortsätta efter avslutad kursomgång anmäler man sig till nästa. Svårighetsgraden är individanpassad och ökas successivt, oavsett vilket kursomgång man väljer att gå.

Anmäl dig enkelt till nästa Power Teen-omgång nedan.